Možnosti financování

Pokud máte obavu, že nedisponujete dostatkem finančních prostředků na uhrazení výcviku, nabízíme ve spolupráci s bankou možnosti úvěru. Financování leteckého výcviku je možné  až do výše 1 mil. CZK bez zajištění. Úvěr poskytujeme na všechny naše výcviky od soukromého pilota letounů – PPL(A) až po obchodního pilota – CPL(A) s ATPL(A) Frozen.

Parametry úvěru